Afwikkelen nalatenschappen

Afwikkelen nalatenschappen

Bij het aanvaarden van een erfenis deel je samen met de andere erfgenamen de nalatenschap. Hoe dit verdeeld wordt, staat in het testament of wordt door de wet bepaald als er geen testament is. Alle erfgenamen moeten het eens zijn over de verdeling, en soms is het noodzakelijk dit officieel bij de notaris vast te leggen.Het kan zijn dat in het testament een afwikkelingsbewindvoerder is benoemd. Deze mag zonder de erfgenamen verkopen en verdelen. Dat kan makkelijk zijn voor de afwikkeling.

De coördinatie van het verdelen is vaak in handen van een executeur, een erfgenaam of een gemachtigde derde. Bij meerdere erfgenamen kun je een machtiging bij de notaris laten vastleggen.

Zelf de nalatenschap verdelen kan, maar hulp van een notaris is mogelijk. Vooral bij een erfenis met meer schulden dan bezittingen, waarbij je beneficiair aanvaardt, is deskundig advies aan te raden om niet zelf voor de schulden op te draaien.

De verdeling van een nalatenschap gaat als volgt:

Zoek je meer info?

Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Contact

Meer informatie en het laatste nieuws
vind je bij Netwerk Notarissen:

Afwikkelen nalatenschappen