Executeur

Executeur

De executeur heeft de belangrijke taak om de nalatenschap te beheren en af te wikkelen. Deze persoon wordt in het testament aangewezen en kan een erfgenaam zijn of een externe partij. Sinds 2003 moet deze benoeming via een testament gebeuren en niet meer via een codicil (een handgeschreven document).

De executeur beheert alle bezittingen van de overledene en zorgt voor een correcte afwikkeling van de erfenis. Het verdelen van de nalatenschap is echter voorbehouden aan een afwikkelingsbewindvoerder of de erfgenamen. De executeur legt aan het einde verantwoording af over de afwikkeling, en soms ook tussentijds, als het testament dit vereist.

Misverstanden of meningsverschillen over de rol van de executeur komen voor. Soms gaat deze zijn boekje te buiten, zoals bij de verkoop van goederen zonder toestemming van de erfgenamen, of informeert niet goed. Ook erfgenamen kunnen de fout in gaan door de nalatenschap te verdelen zonder de executeur te betrekken. In zulke situaties kan ons kantoor mediation aanbieden of de taken van de executeur overnemen.

Heb je vragen over de rol van de executeur of heb je hulp nodig bij de afwikkeling van een nalatenschap? Neem dan contact met ons op.

Contact

Meer informatie en het laatste nieuws
vind je bij Netwerk Notarissen: