Nalatenschappen

Waarom een verklaring van erfrecht?

Na het overlijden van een dierbare is de afhandeling van de nalatenschap een essentiële stap. Een verklaring van erfrecht is vaak noodzakelijk om toegang te krijgen tot bankrekeningen en andere financiële zaken. Deze verklaring bevestigt wie de wettige erfgenamen zijn. De notaris speelt een cruciale rol in dit proces door de erfgenamen te identificeren, te verifiëren of er een testament is en te bepalen wie bevoegd is om de nalatenschap te beheren.

Executeur

De executeur is verantwoordelijk voor het afwikkelen van de nalatenschap. Aangewezen via een testament, beheert de executeur alle bezittingen en zorgt voor een correcte afwikkeling, maar mag niet de verdeling van de erfenis regelen. De balans tussen de bevoegdheden en taken van de executeur kan soms leiden tot onduidelijkheden of conflicten. Nalatenschapsmediation kan helpen om deze problemen op te lossen, of de taken van de executeur kunnen soms overgedragen worden aan een professioneel kantoor.

Afwikkelen nalatenschappen

De afwikkeling van een nalatenschap is een proces dat alle erfgenamen gezamenlijk moeten doorlopen, waarbij bezittingen en schulden verdeeld worden volgens testament of wet. Dit vereist overeenstemming onder de erfgenamen, eventueel met hulp van een gevolmachtigde of notaris. Er zijn strikte regels, vooral als er meer schulden dan bezittingen zijn. Het nalatenschapsproces bestaat uit meerdere stappen: waardering van de nalatenschap, schulden betalen en bezittingen verkopen, de erfbelasting en vervolgens het verdelen van het resterende geld en goederen.

Meer informatie en het laatste nieuws
vind je bij Netwerk Notarissen: