Schenken

Schenken

Het is mogelijk om op verschillende manieren te schenken. Daarom is het belangrijk om het doel van een schenking helder te hebben. Als je het vermogen of de bestedingsruimte van je kinderen direct wilt vergroten, zal het bedrag ook daadwerkelijk uitgekeerd moeten worden. Als het de bedoeling is om je eigen vermogen te verkleinen om toekomstige erfbelasting te besparen of de eigen bijdrage voor de zorg te verlagen, is het ook mogelijk te ‘schenken op papier’.

Door aan je kinderen te ‘schenken op papier’ kan je erfbelasting besparen, je schenkt dan enkel op papier en blijft het bedrag schuldig aan de kinderen. Je kan bepalen dat het bedrag pas uitgekeerd hoeft te worden na je overlijden (of na je overlijden van je partner) of bij je definitieve opname in een verzorgingshuis. Dit laatste wordt vaak opgenomen als het ook je bedoeling is dat het bedrag niet besteed hoeft te worden voor de zorg in een verzorgingshuis. Doordat het bedrag niet daadwerkelijk uitgekeerd hoeft te worden, hoef je nu geen middelen vrij te maken om deze schenkingen te doen. Tot je overlijden kan je zelf beslissen wat er met dit geld gebeurt.

Om er zeker van te zijn dat de schenking op papier na overlijden de uitwerking heeft dat er erfbelasting wordt bespaard, dient de schenking vast te liggen in een notariële akte. Ook dient over het schuldig erkende bedrag jaarlijks daadwerkelijk aan de begiftigden (de kinderen) een rente te worden voldaan van 6%. De vordering van de kinderen op de ouder(s) is bij de kinderen belast voor de inkomstenbelasting in box 3 en voor de ouders vermindert het schuldig erkende bedrag het vermogen in box 3.

Wil je meer informatie over schenken?

Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Contact

Meer informatie en het laatste nieuws
vind je bij Netwerk Notarissen: