Verklaring van erfrecht

Verklaring van erfrecht

Wanneer iemand komt te overlijden, is het belangrijk dat de nalatenschap correct wordt afgehandeld. Instanties zoals banken vragen om een verklaring van erfrecht om zeker te zijn van wie de rechtmatige erfgenamen zijn. Ook al is er een testament, deze verklaring bevestigt wie bevoegd is om de erfenis en de bijhorende zaken te regelen.

De notaris controleert wie de erfgenamen zijn aan de hand van documenten zoals de overlijdensakte en eventuele testamenten. Daarnaast kan een boedelgevolmachtigde aangewezen worden om namens alle erfgenamen te handelen, wat het proces vergemakkelijkt. Het samenstellen van een verklaring van erfrecht neemt enkele dagen in beslag, omdat er verschillende gegevens verzameld en bevestigd moeten worden.

Heb je hulp nodig bij het verkrijgen van een verklaring van erfrecht of wil je meer weten over het proces na een overlijden? Neem dan contact met ons op.

Contact

Meer informatie en het laatste nieuws
vind je bij Netwerk Notarissen: