Ondernemen

Oprichten van een Besloten Vennootschap

BV

Een Besloten Vennootschap biedt ondernemers juridische voordelen, zoals bescherming tegen persoonlijke aansprakelijkheid voor bedrijfsschulden. Deze rechtsvorm is een populaire keuze voor zowel individuele ondernemers als teams. Voor meer inzicht in het oprichtingsproces en de voordelen van een BV, bieden wij gedetailleerde informatie en persoonlijke begeleiding.

Aanpassen van Statuten

Veranderingen in de wetgeving of in de doelstellingen van een organisatie kunnen het noodzakelijk maken de statuten van een BV, stichting of vereniging te herzien. Het actualiseren van statuten zorgt ervoor dat uw organisatie blijft voldoen aan de huidige wet- en regelgeving en dat zij operationeel blijft functioneren zoals gewenst.

Oprichting van Stichtingen en Verenigingen

Stichtingen zijn gericht op het realiseren van ideële of sociale doelen en worden vaak geassocieerd met goede doelen, zonder winstoogmerk. Voor de oprichting is slechts één persoon nodig, en dit gebeurt via een notariële akte. Verenigingen daarentegen brengen personen samen voor gemeenschappelijke activiteiten en interesses. Het is belangrijk het onderscheid te kennen tussen verenigingen met volledige en beperkte rechtsbevoegdheid, vooral als het gaat om aansprakelijkheid en het aangaan van verplichtingen. Uitgebreide ondersteuning en advies zijn beschikbaar voor de oprichting en het beheer van deze organisatievormen.

Meer informatie en het laatste nieuws
vind je bij Netwerk Notarissen: