Notariskantoor Miranda van den Broek zet menselijke maat voorop

Er zijn verschillende momenten in je leven, fijne en minder fijne, waarbij het goed is om stil te staan bij de (juridische) gevolgen van de keuzes die je dan wel of juist niet maakt. “Wij vinden het belangrijk om op dit soort momenten met je in gesprek te gaan. We willen jou graag informeren en je uitleggen wat de gevolgen zijn van een keuze die je maakt. Dat doen we zodat jij het beter kunt overzien en dan kunt bepalen wat je wilt.” Aan het woord zijn notaris Miranda van den Broek en kandidaat-notaris Saskia van Loon. Zij werken al jaren met veel plezier samen. In 2020 is Niek Visser uit de maatschap gegaan bij Visser Van den Broek Netwerk notarissen. Sindsdien hebben de twee dames samen gebouwd aan zoals zij het zelf zeggen: ‘ons droomkantoor’. “Een kantoor waar de menselijke maat voor onze cliënten, ons personeel en ons zelf voor op staat.” Met de nieuwe naam Miranda van den Broek notaris zijn zij sinds juni 2021 verhuisd van de Schootense Loop naar de Schootense Dreef 23B in Helmond. Uiteraard is hun team mee verhuisd. 
Zij blijven samen verbonden aan de organisatie van Netwerk notarissen. Toegevoegde waarde “Wij vinden het belangrijk om steeds in contact te blijven met onze cliënten, zodat ze op een laagdrempelige manier met ons kunnen overleggen als er dingen wijzigen in hun persoonlijke of zakelijke situatie. Denk bijvoorbeeld aan de situatie dat je dement wordt of een hersenbeschadiging oploopt als gevolg van een infarct of een ernstig ongeluk.” De toegevoegde waarde die zij als kantoor leveren, is er wel degelijk. Zij geven in de gesprekken die zij met cliënten voeren, hen het gevoel deel uit te maken van hun zorgen. “We vinden het belangrijk dat de cliënten kunnen zeggen wat er écht speelt, zodat we daarover met hen mee kunnen denken. De persoonlijke vertrouwensband die wij opbouwen met onze cliënten is daarin van groot belang. Juist op belangrijke momenten in je leven zijn wij er voor jou. Wij bouwen aan langdurige relaties met onze cliënten en vinden het belangrijk dat je je bij ons ‘thuis’ voelt. Daarmee bedoelen we dat je ervaart dat je alles tegen ons kunt zeggen en dat wij begrijpen wat je bedoelt. Dat is de basis voor onze manier van zaken doen. Pas daarna gaan we het hebben over de juridische inhoud van jouw wensen, zowel in zakelijke als persoonlijke zin.” Praktijkvoorbeeld Hoe zij dat doen? Een voorbeeld van een vraag uit de praktijk. ‘Ik merk aan mezelf dat ik niet meer zo scherp ben als vroeger. Ik vergeet steeds vaker dingen en maak me dan zorgen hoe het verder moet als ik niet meer in staat ben om dingen zelf te regelen. Wie betaalt dan de rekeningen, wie verzorgt mijn administratie en wie doet mijn belastingaangifte? En, klopt het dat ik mijn vermogen opeet als ik word opgenomen in een verpleegtehuis? Dit soort vragen blijven maar door mijn hoofd spoken.’ Saskia antwoordt: ”Voor dit soort situaties kun je een zogenaamd levenstestament maken. Daarin wijs je een vertrouwenspersoon aan die beslissingen namens jou neemt als je dat zelf tijdelijk of blijvend niet meer kunt. Dat kan je partner zijn, een kind of een andere vertrouwenspersoon. Die persoon wijs je dan aan om praktische zaken te regelen.”
 Het is niet niks om in dit soort situaties met iemand buiten je familie in gesprek te gaan. Dat vraagt om oprechte aandacht en contact. Miranda zegt hierbij: “Het is noodzakelijk dat er niet alleen naar je geluisterd wordt, maar ook echt gehoord wordt wat je zegt. Alles begint met persoonlijk contact. De vragen die we in zo’n gesprek stellen hebben een doel; we vragen je natuurlijk niet zomaar het hemd van je lijf. Uiteindelijk is het van belang dat het advies helder is en vooral past bij de persoon en de situatie.“ Miranda en Saskia werken al ruim 25 jaar in het notariaat. Saskia benoemt: “De kennis en ervaring die wij samen hebben opgedaan, gebruiken we om een antwoord te vinden op of een oplossing te zoeken voor ieders specifieke vraag. We denken mee over situaties waar iemand zelf mogelijk nog niet bij heeft stil gestaan. Want, ‘wat nu als ….?’, of ‘stel nu dat…..’. Wij zijn er in opgeleid en getraind om te sparren met de cliënt over het best denkbare scenario.” Weloverwogen keuze Miranda gaat in op het praktijkvoorbeeld: “In een bespreking over een levenstestament staan we stil bij de persoonlijke situatie van een cliënt. Heeft die cliënt een eigen woning, dan is het zaak om daar ook nu al bij stil te staan. In het levenstestament kun je bijvoorbeeld ook al regelen dat de vertrouwenspersoon je huis mag verkopen. Een misverstand is namelijk vaak dat gedacht wordt dat de woning ook door de partner of het kind mag worden verkocht. Niets is minder waar. Het is belangrijk dat we je de vraag stellen wat je in een dergelijk geval zou willen regelen. Er kan een moment komen waarop je daar niet meer helder over na kunt denken en wij vinden het belangrijk dat je een weloverwogen keuze kunt maken.” 

Wat levert het op als je met iemand van het notariskantoor in gesprek gaat? Een cliënt verwoordde het pas geleden zo: “Jullie stelden me allerlei vragen, ook waar ik zelf niet bij stil had gestaan: ‘heb je gedacht aan …?’. Ook het tekenen van de akte was leuk, dat was ik niet gewend. Jullie zijn het leukste en vlotste kantoor dat ik ken. De notaris bracht de akte luchtig, met de nodige humor, en maakte de aktetaal begrijpelijk. Ik heb met een gerust hart mijn handtekening gezet.” Zelf ervaren Miranda en Saskia kunnen wel zeggen dat zij een echt ‘mensen-mens kantoor’ zijn, maar dat kunnen cliënten alleen zelf ervaren. Zij maken graag kennis. Zoals gezegd, zij gaan echt met je in gesprek en hebben henzelf beloofd: in het eerste gesprek wordt niet alleen kennis gedeeld.