De menselijke maat. Papieren Schenking

Als notaris worden we, Miranda van den Broek en Saskia van Loon, over stelpt met vragen over de erfbelasting en schenkingen. Ook vandaag haal ik een echtpaar uit de wachtkamer. Ze kijken heel bezorgd en al snel hoor ik waarom dat is.

“Notaris, we willen graag de woning op naam zetten van de kinderen, zodat de kinderen bij ons overlijden geen belas ting hoeven te betalen. Ook maken we ons zorgen dat we het huis gaan opeten als we in een verpleegtehuis terecht komen. We hebben overwaarde in het huis en nog een kleine hypotheek. We hebben verder niet veel spaargeld. Toch willen we graag het huis aan de kinderen geven. Kan dat wel notaris of lopen we dan ergens tegen aan?”

Ik leg uit dat als ze het huis aan de kin deren willen overdragen, de hypotheek die op het huis rust afgelost moet wor den. En, als ze in de woning blijven wo nen tot hun overlijden, de waarde van
de woning toch voor een groot deel in de erfbelasting terecht komt. Deze grote nadelen zorgen ervoor dat er nog maar weinig huizen op naam van de kinderen worden gezet.

Gelukkig is er een nieuwe mogelijkheid om vermogen over te dragen aan de kin deren dankzij een recente uitspraak van de rechter. Ik leg aan het echtpaar uit dat zij in één notariële akte een jaarlijks bedrag mogen schenken aan de kinde
ren, verspreid over bijvoorbeeld 5 jaren. Voorheen moesten ouders ieder jaar naar de notaris gaan om deze akte teke nen. Waarom het slim is voor hen om te kiezen voor deze constructie? Het is mo
gelijk ieder kind een bedrag van bijvoor beeld € 6.035,00 per jaar (belastingvrij) te schenken terwijl het bedrag niet fei telijk op de rekening van het kind wordt gestort. Voor ouders met overwaarde in de woning en weinig spaargeld, is dit een mooie manier om toch alvast vermogen bij de kinderen te krijgen. Dat wordt ook wel een papieren schenking genoemd.

Toch vinden ouders -ook het echtpaar dat ik aan tafel heb- dit een vreemde manier van schenken.

“Notaris, dat is toch vreemd. Ik geef geen geld aan de kinderen en toch schenk ik een bedrag? “

Dat klopt, eigenlijk krijgen de kinderen nog niets. Zij krijgen dat bedrag pas als
de ouders overlijden of in een verpleeg tehuis gaan wonen. Dat is ook de reden dat de wet een aantal eisen stelt aan een papieren schenking. Op de eerste plaats moet de schenking bij de notaris getekend worden. Daarnaast moeten de ouders levenslang jaarlijks een rente van 6% betalen aan de kinderen over het geschonken bedrag. De schenking is bij de ouders vervolgens aftrekbaar voor de Inkomstenbelasting in Box 3. Voor de kinderen is de schenking vermogen in Box 3, zodat het kan zijn dat zij een heffing krijgen.

En, er is nóg een addertje onder het gras. Zou een kind gebruik maken van toesla gen of subsidies, dan is het mogelijk dat een kind zijn recht op toeslagen of subsi dies kwijtraakt.

Twee weken later teken ik met het echt paar en de kinderen samen de schenking waarbij ieder kind over een periode van vijf jaar het vrijgestelde bedrag krijgt. Ze hoeven dus geen schenkbelasting te betalen.

Al met al is iedereen tevreden. Bij het naar buiten gaan zegt de vrouw van het echtpaar tegen mij:
“Bedankt notaris, dat neemt al veel zor gen weg”.

Dat is voor mij als notaris het mooiste compliment dat ik kan krijgen, mijn dag kan niet meer stuk.

Het is onze passie om mensen, zoals dit echtpaar met een goed advies verder te begeleiden en hun zorgen weg te ne men. Door nu al zaken anders te regelen en te kijken welke alternatieven er zijn, kunnen zij rustiger slapen. Wij vinden het belangrijk in dat soort situaties op
recht naar mensen te luisteren, te horen wat er gezegd wordt en wat de wensen zijn. Alles begint met persoonlijk con tact. Uiteindelijk is het van belang dat het advies helder is en vooral bij u past en de situatie. Voorop staat de menselij
ke maat voor onze cliënt.